h

Milieu

6. Rood & groen

Inleiding

Wij hebben de verplichting om Pekela schoon en leefbaar te houden, nu en voor de toekomst. Wat nu kapot gaat, krijgen we niet meer terug. Pekela moet koploper worden in het tegengaan van verspilling en vervuiling. Onze alternatieven dienen groen en toekomstig bestendig te zijn.  In onze voorstellen betaald de vervuiler maar zijn we ook solidair met elkaar.


Wat is er bereikt?

  •  Samen met inwoners en organisaties is het milieubeleidsplan voor de komende jaren vastgesteld.
  •  Er zijn steeds meer zonnepanelen zichtbaar, waaronder 80 op het gemeentehuis.
  •  Er is steun voor lokale duurzaamheidinitiatieven, waarbij opwekken van alternatieve energie centraal staat.
  •  Voor het eerst heeft Pekela een eigen wethouder dierenwelzijn. Bij politieke wensen werden ook de gevolgen voor natuur en dier meegewogen.
  •   In 2014 is er een regeling beschikbaar voor duurzame woningverbetering van particulier woningbezit .

 

 


Onze speerpunten

6.1 De gemeente gaat met  woningbouwcorporaties afspraken maken over een programma om het aantal zonnepalen op daken van woningen fors uit te breiden. Voor de eigen gebouwen geeft de gemeente het goede voorbeeld door te zorgen voor optimale isolatie en door het aanbrengen van zonnepanelen waar dat mogelijk is. Naast huurders moeten ook woningeigenaren bij deze afspraken betrokken worden.
 

6.2 Natuureducatie is van groot belang voor de betrokkenheid van kinderen (en via hen van ouders) bij hun leefomgeving. Deze educatie wordt niet geschrapt.

6.3 De SP is tegen megastallen. De provincie zet de deur voor nieuwe intensieve veehouderij open. Aanvragen wijzen we af en lokaal verzet zullen wij steunen. Wij steunen agrarische ondernemers die kiezen voor streekproducten en het vergroten van mens- en dierenwelzijn.

 

6.4 We stimuleren particuliere initiatieven om energie in eigen beheer op te wekken uit bijvoorbeeld, zon, aardwarmte en wind, mogelijk op buurtniveau. Wij zijn voor het realiseren van CO2- en energie neutraal, ecologisch verantwoord gemeentelijk beleid op het gebied van:

• onderhoud openbare ruimte • eigen energievoorziening gemeente • materiaalgebruik gemeente • aanbestedingsvoorwaarden gemeentelijke projecten • gemeentelijk wagen- en machinepark.

 

6.5 Diftar (betalen per kilo huisafval) komt er wat ons betreft niet, omdat het systeem niet solidair is en tot hogere kosten en extra zwerfvuil leidt. Op fietsroutes naar- en rondom scholen, komen blikvangers om zwerfvuil tegen te gaan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent hier