h

Zorg

7. Jong en oud, onze zorg
 

Inleiding
Als je ziek bent of een handicap hebt, moet je kunnen vertrouwen op goede zorg. De overheid dient dan een bondgenoot te zijn, niet een tegenstander. De marktwerking in de zorg heeft deze relatie aangetast en de solidariteit op de proef gesteld.  Wat de SP betreft staan mensen die zorg nodig hebben en zij die zorg leveren centraal, al het andere is daaraan ondergeschikt. Zij hebben het recht om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, met op hen afgestemde zorg en voorzieningen in de buurt. Dus zorg op maat aan huis en betrokken blijven bij de buurt. Voor kinderen willen we een veilige omgeving om zorgeloos op te groeien, jongeren geven we kans te ontdekken wat hun rol in onze samenleving kan zijn. Wij zijn een bondgenoot als het nodig is.


Wat is er bereikt?

  • In zowel Nieuwe als Oude Pekela komen er kleinschalige verpleeghuizen.
  •  Ook hebben vanaf 2014 beide dorpen een eigen jongerencentrum.
  •  Wij lieten de thuiszorg en haar medewerkers niet in de kou staan. Het budget bleef normaal en wij vertrouwen onze zorg toe aan verplegers in de buurt.
  • Het project SamenOud kreeg landelijk lof. Samen met alle betrokkenen rondom de ouderenzorg, en vooral ouderen zelf, werd de kwaliteit van zorg vergroot, het welbevinden verhoogt en de kwetsbaarheid en eenzaamheid verkleint.  
  •  Het peuterspeelzaalwerk in Pekela is een belangrijk speerpunt. Er werd geïnvesteerd in projecten tegen taalachterstand en er kwamen meer leidsters op de groep.


Wat zijn onze speerpunten

7.1 De gemeentelijke inzet bij de uitvoering van de jeugdzorg moet vooral gericht zijn op het 'normaliseren' van problemen: zoveel mogelijk werken met snelle, laagdrempelige ondersteuning in plaats van ingewikkelde indicatieprocedures en zwaardere vormen van hulp.

 

7.2 Er komt een verbod op het plaatsen van mosquito's: apparaten die met een hinderlijke pieptoon jongeren moeten wegjagen.

 

7.3 Wij zijn voor goede thuiszorg, georganiseerd vanuit de buurt. Wij betalen fatsoenlijk loon voor goed werk. Wij gaan in zee met organisaties die laagdrempelig werken en waarbij de overhead minimaal is.

 

7.4 Kinderen horen ook veilig buiten te kunnen spelen. We voeren een speelruimtenorm van ten minste drie procent van de grond. Daarbij pleiten we vooral voor groene en natuurlijke speelplaatsen. De SP wil dat kinderen niet alleen kunnen beschikken over een wipkip, maar dat er wordt nagedacht over een avonturenspeelplaats. Een plek waar kinderen de ruimte krijgen om hutten te bouwen, avonturen te beleven, kuilen te graven en met water te spelen. Bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken hanteert de gemeente voortaan een speelruimtenorm. Van elke hectare wordt minimaal driehonderd vierkante meter hiervoor bestemd. Ook in de bestaande wijken komt meer ruimte voor buiten spelen.

7.5 De sociale teams, waarbij o.a. zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de gemeente samen en laagdrempelig mensen helpen, gaan we uitbreiden.  

 

U bent hier