Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Pekela

Voor Jezelf, Voor Elkaar

Foto: SP

Zeggenschap, zekerheid en zelfstandigheid

Met de Pekelder mentaliteit van niet miepen maar mouwen opstropen komen we verder. We laten ons niet meer klein krijgen door vernielzucht uit Den Haag en bemoeizucht uit Hilversum. Wij maken vol ziel en hartstocht ons eigen verhaal.  Want dingen voor elkaar krijgen kan alleen maar met elkaar. Ieder voor zich bracht ons nergens. Samen sterk is ons alternatief. Dan is niets onmogelijk.

Als enige politieke partij in Pekela zijn wij constant en consequent tegen de opheffing van onze gemeente door een herindeling. Deze plannen zijn ondemocratisch, duur en zielloos. Gekonkel en gedraai is niet aan ons besteed. Pekel kan nog jaren vooruit. Daar zijn we van overtuigd. Dat is onze inzet.

Alleen met een nog grotere SP als staan de zekerheid en zeggenschap van mensen op de eerste plaats en is een zelfstandig Pekel gegarandeerd.  Dat is onze inzet. Met elkaar. Voor elkaar. En altijd wies mit Pekel!

tfm

Lijsttrekker: Pim Siegers

Pim Siegers (31) is voor de tweede keer lijstaanvoerder van de Pekelder SP. In 2014 werd zijn partij de grootste van Pekela met vier zetels in de gemeenteraad. ‘Die koppositie staan wij niet af, want alleen met de SP als grootste partij staan de zekerheid en zeggenschap van mensen op de eerste plaats.’

tfm

Agenda

Pekela schoon

zaterdag, februari 24, 2018 - 11:00

Kandidaat-raadsleden van de SP doen mee aan de actie Pekela Schoon

Locatie:
Flessingsterrein, Oude Pekela

Pubquiz Excelsior

zaterdag, maart 10, 2018 - 19:30

Een SP-team met kandidaat-raadsleden doet mee aan de pubquiz van muziekvereniging Excelsior.

Locatie:
De Kiepe

NL- Doet

zaterdag, maart 10, 2018 - 10:00

SP'ers steken de handen uit de mouwen bij Siepco

Locatie:
Siepco, Oude Pekela

Politiek Café

woensdag, maart 14, 2018 - 20:00

SP-kandidaten zijn aanwezig bij het politiek café van de Pekelder ondernemers. Lijsttrekker Pim Siegers neemt deel aan het lijsttrekkersdebat.

Locatie:
De Kiepe, Nieuwe Pekela

1. Pim Siegers

Lijsttrekker

Meer informatie

2. Kor Kruisman

Meer informatie

3. Ellen Van Klaveren

Meer informatie

4. Marga Wubbema

Meer informatie

5. Peter Hannemann

Meer informatie

6. Henk Hensen

Meer informatie

8. Gerard Loos

Meer informatie

10. Mans Siegers

Meer informatie

11. Katelijne Jongeneelen

12. Jan Kuntkes

13. Gre Zeeman- Wösten

14. Helmi de Boer

15. IJsbrand Smit

16. Alexandra Wilgeroth- Vos

17. Jan Woldering

18. Aly Hemmes

19. Johan Swarts

20. Dikkie Roelfsema

21. Arthur Vroomans

22. Dicky Jager

23. Tjaak Bruintjes

24. Anneke Groot

25. Hennie Hemmes

De SP heeft 25 ideeën en 25 kandidaten voor Pekela. Dit is inzet op 21 maart.

Als enige politieke partij in Pekela zijn wij constant en consequent tegen de opheffing van onze gemeente door een herindeling. Deze plannen zijn ondemocratisch, duur en zielloos. Gekonkel en gedraai is niet aan ons besteed. Pekel kan nog jaren vooruit. Daar zijn we van overtuigd. Dat is onze inzet.

Meer zekerheid

Zonder zekerheid en vast inkomen wordt het leven vooral overleven. Voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken hebben we fatsoenlijke steun. We doen er alles aan om meer werk naar Pekela te krijgen. De vezelhennepindustrie staat op de drempel van een volgende doorbaak. Die kans laten we niet lopen!

Meer trots

Met de Pekelder mentaliteit van niet miepen maar mouwen opstropen komen we verder. We laten ons niet meer klein krijgen door vernielzucht uit Den Haag en bemoeizucht uit Hilversum. Wij maken vol ziel en hartstocht ons eigen verhaal. Wij bedenken zelf hoe het hart van onze dorpen eruit komt te zien. Wij organiseren zelf ontmoetingen via sport, kerk, scouting, koor en festival. Als een woningcorporatie onze huizen wil slopen dan bellen we aan bij de buren en vormen we een onverwoestbaar bastion. Zo winnen wij tegen machtsmisbruikers. Zo kweken wij zelfvertrouwen.  

Onze zorg

Goede zorg moet kleinschalig en in de buurt. Goede initiatieven steunen we. De werkers in de zorg en mantelzorgers zijn de ware helden in de samenleving. Zij verdienen alle waardering. De marktwerking dicht bij huis pakken we aan. De eigen bijdrages worden verlaagd en moeten op termijn naar 0.

Een Pekelder vuist tegen Haagse vernielzucht

Het nieuwe rechtste kabinet betekent slecht nieuws voor Groningen en Pekela. Het tast onze zekerheid en zeggenschap aan. Dat pikken we niet. Het verzet tegen Rutte en zijn vrienden begint hier en nu.

Meer zeggenschap

Samen dwingen we verbetering af. Als we samen opstaan voor de goede zaak is niets onmogelijk. De SP is een bondgenoot van trotste buurten en hechte gemeenschappen. De gemeente is er voor Pekelders en nooit andersom.

Minder slopen

In Pekela slopen we geen goede huizen. Huurders krijgen meer zeggenschap over de toekomst van hun buurten. We investeren in wonen in het hart van onze dorpen. De sloopplannen van de Lindenlaan en de Scheepshellingstraat gaan de prullenbak in.

Meer solidariteit

Ieder voor zich bracht ons nergens. Samen sterk is ons alternatief. Dat betekent dat we met zijn allen zorgen voor mensen die door pech en ellende in de knel komen. Armoede, vooral onder kinderen, verwoest onze toekomst.  Wij lopen voorop in de aanval tegen uitsluiting en achterstand.  Het armoedepact breiden we uit, het gebruik van ervaringsdeskundigen zetten we door.

Meer dan brood alleen

Sport en cultuur zijn de brandstof voor een sociale samenleving. Sport en cultuur zijn de brandstof voor een gelukkige en gezonde samenleving. Ieder mens heeft het recht om deel te kunnen nemen aan activiteiten in Pekela. Drempels nemen we weg. Vrijwilligers steunen we in hun onmisbare rol. In woord én daad. Pekela behoud drie buurthuizen en twee bibliotheken.

Rood voor groen

Wij zorgen goed voor onze omgeving. We brengen eindelijk rust in het afvalbeleid. Diftar, betalen per kilo afval, komt er niet.  Wij zorgen voor voldoende groen, recreatie en ontspanning in de buurt. Alternatieven voor vieze energie steunen we. Door minder gas en foute elektriciteit te  verbruiken krijgen Pekelders lagere energielasten en krijgen woningbouwcorporaties meer financiële ruimte krijgen om te investeren in onderhoud, isolatie, nieuwbouw en betaalbare huren.        

Meer lef

De komende periode verdedigen we niet alleen wat we samen hebben opgebouwd we zorgen met lef en creativiteit voor nieuwe initiatieven. We komen met initiatieven tot het oprichten van een gemeentelijke woningbouw en een gemeentelijke thuiszorgorganisatie.

Samen mét Pekelders

We zullen altijd samen met mensen de strijd aan gaan voor mooie buurten en goede voorzieningen. Daarom sluiten we ons niet op in het gemeentehuis en in vergaderkamers. We gaan naar buurten toe om rechtstreeks te horen wat er speelt en hoe we samen dingen kunnen verbeteren. Dat is de basis voor ons dagelijks handelen.

Het hart klopt

Het centrum van Pekela moet kloppen. Bij de plannen voor het nieuwe centrum willen wij volledige betrokkenheid van Pekelders bij de inrichting van het hart van de gemeenschap. Het moet een plek zijn waar de geschiedenis en toekomst van Pekela elkaar ontmoeten in het heden. Dat betekent een prominente plek voor de trots van Pekela. De beelden van Fré Meis, Ro-d-ys, Kiepkerel, Hondenkar en de unieke bestrating keren terug. Wij willen dat er Pekelder mankracht en lokale materialen worden ingezet bij het realiseren van het plan. Het plan voor het centrum in Oude Pekela smaakt naar meer. Nu moeten we doorpakken met het centrum van Nieuwe Pekela.

Sociaal, sober en solide

Raadsleden, ambtenaren en wethouders staan ten dienste van de samenleving. Dikdoenerij en riante beloning passen daar niet bij. Raadsvergoedingen gaan wat ons betreft omlaag en voorzieningen worden betaald uit eigen zak. Als de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen het toelaat krijgt Pekela maximaal drie wethouders. Bij een volgende bezuinigingsronde wordt eerst gekeken in eigen huis. Ook bestuurders in de (semi-) publieke sector hebben een morele verplichting om fatsoenlijk met (gemeenschaps-)geld om te gaan. Buitenproportionele beloningen accepteren we niet.

School als spil

In Pekela hebben we prachtige en diverse basisscholen en een mooie locatie voor voortgezet onderwijs. Veel Pekelder juffen en meesters zorgen vol passie en hartstocht voor onze kinderen. Om grote klassen tegen te gaan en alle kinderen een veilige te plek te bieden moet er voor volgend schooljaar een oplossing komen voor bestaande huisvestingproblematiek. Onderwijs is wat ons betreft meer dan goed leren schrijven en rekenen. We stimuleren sport, cultuur en de betrokkenheid bij de omgeving.

Voor elkaar

Vrijwilligerswerk is volwaardig, onmisbaar werk en moet worden gewaardeerd. Vrijwilligers zijn de mensen die de gemeente op elk niveau sociaal bij elkaar houden. Kinderen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving maken kans op een jaarlijks uit te reiken kinderlintje. De Pekelder vrijwilligersprijs, een initiatief van de SP, blijven we jaarlijks uitreiken.

Taal als basis

Elkaar niet verstaan is elkaar niet begrijpen. We gaan analfabetisme te lijf met gerichte steun. Het taalhuis, waar Pekelders elkaar helpen met lezen en schrijven, steunen we van harte. SP’ers praten altijd en overal normale mensentaal. 

Minder schulden

Mensen in diepe schulden raken snel de grip kwijt op hun leven. De krediethulpverlening moet beter. We steunen het initiatief ‘schuldvrij’ door het beboeten van armoede tegen te gaan, de wanpraktijken van incassobureaus aan te pakken en de marktwerking tegen te gaan.  De rente op lenen bij de volkskredietbank brengen we fors naar beneden.

Pekela bereikbaar

De leegloop van het platteland vergt een brede aanpak. De politiek kan deze leegloop niet voorkomen maar wel bestrijden. Dat moet met een samenhangend pakket waarbij scholing in de regio, betaalbare huizen, regiogebonden werkgelegenheid en goed en bereikbaar openbaar vervoer centraal staan. Het schrappen van buslijnen accepteren we daarom niet. We zorgen dat bussen en treinen in de regio beter op elkaar aansluiten.

Vakwerk in de buurt

Vakmensen in de buurt zijn onmisbaar voor de sociale samenhang. Buurtagenten, wijkverplegers en conciërges op scholen zijn daar goede voorbeelden van. Helaas worden juist zij wegbezuinigd of bedolven onder het papierwerk. Wij plaatsten belangrijke vakwerk weer op een voetstuk.

Minder inhuur

De overheveling van allerlei taken naar de gemeente heeft geleid tot meer inhuur van dure externe medewerkers. Daardoor gaat veel geld naar dure en tijdelijke krachten. Wij voeren daarom de ‘Roemernorm’ in zodat maximaal 10 procent van de totale personeelskosten wordt uitgegeven aan externen. De gemeente neemt geen ambtenaren in dienst die meer verdienen dan de burgemeester.

Kloof dichten

Het is onaanvaardbaar dat in Nederland de plek van je wieg van invloed is op je levensverwachting. Inwoners van Pekela gaan gemiddeld jaren eerder dood dan mensen op plekken met meer geld. Deze sociaaleconomische gezondheidsverschillen bestrijden we door het vergroten van de toegankelijkheid van de geboortezorg, de tandzorg en de huisartsenzorg.

Samen sporten

Er komen meer openbare sport- en spelvoorzieningen in de buurten. Alle ruimten die bruikbaar zijn om te sporten, zoals gymzalen en sportfaciliteiten in buurthuizen, worden opengesteld voor sport. Nieuwe speelplaatsten maken we avontuurlijk en uitdagend. Sport en bewegen horen een vanzelfsprekend onderdeel van een schooldag te zijn. De gemeente ondersteunt scholen die minimaal 3 uur bewegingsonderwijs organiseren, gegeven door een vakdocent.

Omdat niet alleen woorden in verkiezingstijd er toe doen, maar ook daden daarbuiten tellen, presenteren wij een kaart van Pekel met onze acties en activiteiten van de afgelopen jaren.

Doe mee

De SP is een club van een miljoen stemmers, tienduizenden leden en duizenden actievelingen. Een strijdbare beweging voor verandering en vooruitgang. We zijn een partij met pit en lef. Maar ook een gezellige club met humor en teamgeest. De SP is de actiefste partij van Pekela waar voor iedereen en ieders talent een plek is. Juist in campagne tijd kunnen we alle hulp gebruiken. Wil je een poster achter je raam, je eigen straat folderen, kun je mooie foto’s maken of weet je een andere manier om aan onze campagne bij te dragen neem dan vandaag nog contact met ons op!


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Doneer Normale website