h

Afdeling

De SP (Socialistische Partij) heeft ruim 32.000 leden en is vertegenwoordigd in alle lagen van de politiek. en buiten het parlement werkt de SP aan een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

Pekela heeft sinds 2005 een eigen SP-afdeling. Die groeide snel uit tot een van de actiefste partijen in Pekela. Het ledental vervijfvoudigde in korte tijd. In 2006 bestormde de partij de gemeenteraad van Pekela. 1 op de 5 Pekelders koos voor de SP en de partij kreeg drie zetels in de raad. Dankzij deze monsteroverwinning nam de partij ook deel aan het College van burgemeester en wethouders. Hennie Hemmes werd wethouder. De SP stond in deze periode voor een stevig links geluid en hamerde consequent op het sociaal houden van Pekela, juist in financieel lastige tijden. In 2010 kreeg de partij weer voldoende steun voor drie zetels. De coalitiepartners wisselden maar het SP-beleid niet. Solidariteit was, is en blijft daarbij speerpunt.

Naast een actieve raadsfractie staat de SP vooral bekend om het buitenparlementaire werk. Het raadswerk kan niet zonder het straatwerk is het motto. Met een eigen hulp en informatiedienst helpt de partij veel mensen. Raadsleden, wethouder en bestuursleden zijn aanspreekbaar en staan midden in de Pekelder samenleving.

Op deze website staat ons programma voor de komende periode en onze standpunten, publicaties, nieuws en de vele mogelijkheden om iets bij te dragen aan de activiteiten van de SP voor een beter Pekela en Nederland.

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma 2014

Jaarkrant 2013

Een pittig jaar (2012)

Jaarkrant 2011

Ledenwerfkrant 2011

Verkiezingskrant (2010)

 

 

 

 

U bent hier