h

De nieuwe wethouder stelt zich voor

"Wij zijn een rots in de branding voor hen die ons nodig heeft en heeft gehad"

Ellen van Klaveren

Foto: SP Pekela

Wethouder in de gemeente Pekela sinds Augustus 2022

Portefeuilles zijn o.a.

  •  Werk en inkomen
  •  Onderwijs
  •  Jeugd
  •  Volkshuisvesting
  •  Sport
  •  Welzijn

Wies mit Pekel

De afgelopen jaren heeft iedereen kunnen merken dat de wereld verandert en dat niet iedereen in deze nieuwe wereld het even goed heeft. Dit kan komen door een moeilijke(re) start dan een ander, door tegenslagen in het leven of bijvoorbeeld door de explosieve stijgingen van kosten in
levensonderhoud. De weg die het huidige kabinet is ingeslagen is duidelijk niet de weg die voor alle Nederlanders het beste is, zo ook voor de inwoners van ons mooie Pekela.

De SP heeft bewezen dat in zware tijden als deze het armoedebeleid overeind moet blijven en er niet op bezuinigd maar er juist in geïnvesteerd moet worden. De sociale gedachten van de SP hebben
altijd mijn sympathie gehad, echter waren het de boegbeelden van SP Pekela die mij een aantal jaren geleden ertoe hebben aangezet actief te worden binnen onze prachtige afdeling.
Wij zijn een rots in de branding voor hen die ons nodig heeft en heeft gehad, dit heeft mij uiteindelijk – na een aantal gesprekken met o.a. Hennie (Hemmes red.)- doen besluiten mij kandidaat te stellen als kandidaat wethouder.

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is er een coalitie ontstaan waarin de SP een stevige, strijdbare inbreng heeft op sociaal vlak. Als wethouder wil ik mij maximaal inzetten voor gezinnen die
hun best doen om hun kinderen een mooie toekomst te geven en voor de jeugd die een startkwalificatie mist voor een vervolgopleiding. Alsmede voor volkshuisvesting (nieuwbouw en verbeteren van bestaande woningen) want na jaren krimp laat Pekela weer een groei zien. Juist in deze tijd moet je solidariteit niet afbreken maar versterken, samen de schouders eronder of op z’n Pekels…….kop d’r veur.

Rijd ik door Pekela dan zie ik een prachtige gemeente. De laatste jaren is er al veel gedaan en bereikt, de aanpak van het centrum in Oude Pekela, de Groenling en MFC de Binding. Er zijn er plannen voor een gebiedsgerichte aanpak in Nieuwe Pekela, welke nog in de kinderschoenen staat, hier met
inwoners vorm aan te geven en tot uitvoer te brengen.

Dat ik hier mijn steentje aan mag bijdragen is een hele eer.

U bent hier