h

democratie

Meer dan 1 x per 4 jaar stemmen

Inleiding

De kans is groot dat op 19 maart voor de laatste keer een gemeenteraad van Pekela gekozen wordt. De gemeente is in de uitverkoop gezet door de provincie en Groninger gemeenten. De Pekelder politiek heeft onvoldoende geknokt voor het behoudt van onze gemeente. De gedachte dat groot-groter-groots synoniem is voor goed-beter-best is er in bestuurlijk Groningen langzaam ingeslopen. De SP accepteert niet dat inwoners steeds minder zeggenschap krijgen over de schaal van hun buurt en gemeente. Niet minder maar meer democratie is de oplossing tegen afname van vertrouwen in de politiek.

Wat is er bereikt?

  • Wij waren, zijn en blijven de enige politieke partij die consequent tegen deze gemeentelijke herindeling strijd.
  • De gemeente Pekela heeft steeds meer vertrouwen gegeven aan mensen die met lokale initiatieven starten. Via buurtbudgetten kunnen zij zelf aan de slag met het mooier maken van ons dorp. Niet bestuurders, maar buurtgenoten weten vaak wat het beste is voor de buurt.
  •  Een sober gemeentebestuur met burgemeester en wethouders die ten dienste staan van de samenleving en wars zijn van borstklopperij, zelfverrijking en prestige.

 

Onze speerpunten:
2.1 Werken aan meer sociale samenhang, van onderop, in de buurten. De buurt is de schaal van de toekomst. De buurtbudgetten blijven gehandhaafd en worden waar mogelijk uitgebreid.

2.2 Een herindeling kan alleen maar plaats vinden nadat de bevolking daar een uitspraak over heeft gedaan. De SP blijft een blok aan het been van de opschalingswaanzin van bestuurders.

2.3 Raadsleden, ambtenaren en wethouders staan ten dienste van de samenleving. Dikdoenerij en riante beloning passen daar niet bij. Raadsvergoedingen gaan wat ons betreft omlaag tot het minimum. Voorzieningen (zoals tablets) worden betaald uit eigen zak. Als de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen het toelaat krijgt Pekela maximaal twee wethouders. Een prima aantal voor de huidige gemeenteschaal.

2.4 Bij een volgende bezuinigingsronde wordt eerst gekeken in eigen huis. We ontkomen er niet aan het huidige ambtelijk apparaat te verkleinen.. Ook bestuurders in de (semi-) publieke sector hebben een morele verplichting om fatsoenlijk met (gemeenschaps-)geld om te gaan. Buitenproportionele beloningen accepteren we niet.

2.5 De gemeenteraad dient kritisch te kijken naar haar eigen functioneren. Daarbij staat toegankelijkheid en benaderbaarheid van het lokale bestuur voorop. Inspraakmogelijkheden worden vergroot en de mogelijkheden voor burgerinitiatieven en referenda worden versoepeld. Het organiseren van een jaarlijkse kinderraad kan de betrokkenheid vergroten. We gaan met scholen in gesprek of we dit kunnen koppelen aan lessen in democratie. van de samenleving en wars zijn van borstklopperij, zelfverrijking en prestige.

 

 

U bent hier