h

Inleiding

Het zijn pittige tijden. De bankencrisis, als gevolg van gegraai en neoliberale politiek, trekt diepe sporen op mensen, die niet schuldig zijn aan die crisis. Veel mensen verliezen hun baan en worden geconfronteerd met verslechterd onderwijs voor hun kinderen en uitkleding van de zorg voor hun ouders. De afgelopen jaren hebben veel mensen het vertrouwen verloren. In bestuurders, bankiers, politici, managers — en soms ook in elkaar. De rechtse politiek van ‘meer markt en eigen verantwoordelijkheid’, heeft de economie in zwaar weer gebracht, de sociale zekerheid uitgehold en de tweedeling in ons land vergroot. Egoïsme en zelfverrijking worden beloond, omkijken naar een ander en zorgen voor elkaar worden steeds moeilijker gemaakt. Dat bedreigt de samenhang in onze samenleving. De huidige crisis is geen natuurramp, maar het gevolg van politieke keuzes. Van bange politici, die geen verantwoordelijkheid durfden te nemen en hoopten dat de markt voor hen alle problemen zou oplossen.

Veel Pekelders vestigden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 hun hoop op de PvdA. Helaas blijkt er een gapend gat te zitten tussen de woorden in de campagne en daden in het kabinet Rutte/ Samsom.  Dat kan volgens ons echt anders. En die verandering hoeft niet te beginnen in Den Haag, laat staan in Europa. Die verandering kan beginnen in Pekela. Wij hebben de afgelopen acht jaar bewezen dat ook in crisistijd de meest kwetsbaren buiten schot kunnen blijven. Dat als het even tegenzit niet de solidariteit moet worden afgebroken, maar juist moet worden versterkt.  Wij hebben regelmatig een Pekelder vuist tegen Haagse vernielzucht gemaakt.  Op 19 maart kunt u een duidelijk signaal afgeven door de SP groot te maken, een linkse meerderheid in Pekela te behouden en aan VVD en PvdA te laten zien dat het echt anders moet.

Niemand zit te wachten op loze beloften en holle frasen. Voor uitgebreide, geldverslindende verkiezingsbeloften verwijzen wij u dan ook door naar andere partijen. Het zijn geen tijden voor prestige, luchtkastelen en verspilling. Wij beloven wel dat we deze problemen niet af zullen schuiven op diegenen die de overheid het hardst nodig hebben. De SP in het gemeentebestuur is een garantie voor fatsoenlijk armoedebeleid, zorg in de buurt, solidariteit en menselijke waardigheid. Daar hebben we de afgelopen acht jaar voor geknokt, en daar willen we graag mee door.

Ondanks de grote opgaven hebben wij vertrouwen in de veerkracht van Pekela. We wonen in een prachtige gemeente, waar we er voor elkaar zijn wanneer dat nodig is. Een ding pakt niemand van ons af: Wij zijn en blijven ‘Wies mit Pekel!’

Met strijdbare groet,

Pim Siegers, lijsttrekker

Hennie Hemmes, wethouder

U bent hier