h

Slot

In dit programma geven wij aan waarom wij zo 'wies binn’n mit Pekel'. We zijn trots op dat wat we de afgelopen 8 jaar voor elkaar hebben gekregen en zijn nog steeds vol energie om daar mee door te gaan. Een verkiezingsprogramma is natuurlijk nooit volledig. Daarom verwijzen we ook graag naar onze website, zodat u ons kunt beoordelen op woord én daad. Kijk op www.pekela.sp.nl voor achtergronden, standpunten en opinies. Daar zullen we komende weken tot de verkiezingen, maar zeker ook daarna van ons laten horen. Wij beloven dat een stem op ons, een stem is op een solidair, menswaardig en gelijkwaardig Pekela. Daarbij zijn de woorden van Karel Glastra van Loon een blijvende inspiratiebron:

 

Een mens is meer

Een dier is meer dan een lap vlees
Een mens is meer dan een consument
Een land is meer dan een bv
Wat je doet is wat je bent

De school is toch geen markt
En de zorg toch geen product
Wie rijkdom niet kan delen
Is als mens totaal mislukt

Het rijke westen is geen eiland
En Europa is geen fort
Wie bang is voor wat vreemd is
Doet vooral zichzelf tekort

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet

U bent hier