h

Solidariteit, juist nu

Inleiding

Het antwoord op de problemen van de partijen die (mede-) verantwoordelijk zijn voor de economische ellende is: bezuinigen. Het antwoord van de SP is: solidariteit.. Het afbreken van welzijn, zorg, onderwijs en sociale voorzieningen leidt tot mensonwaardige situaties voor veel mensen en schept nieuwe, grote problemen die in de toekomst tegen veel hogere kosten bestreden moeten worden. Wij kunnen de problemen alleen maar het hoofd bieden als we dat samen doen. Samen leven, samen wonen, samen werken, samen opgroeien en samen zorgen voor een solidair Pekela.


Wat is er bereikt?

·         De afgelopen jaren heeft het armoedebeleid een flinke impuls gekregen. Veel andere gemeenten kozen voor verslechteringen, wij kozen voor verbeteringen. Pekela is volgens onderzoek van de vakbeweging het sociaalste dorp van Nederland.

·         De aanpak van armoede onder kinderen is topprioriteit. Met concrete en praktische hulp hebben een groot aantal kinderen mogelijkheden gekregen om mee te blijven doen in de samenleving. De nationale kinderombudsman stelt Pekela als voorbeeld voor de rest van het land.

·         Dankzij het opzetten van een armoedepact werken organisaties, gemeente en verenigingen samen tegen armoede. Zonder overhead, verspilde gelden en onnodige drempels.

·         Pekela is een plek waar iedereen welkom is. Solidariteit met de allerarmsten, dichtbij en veraf, staat bij ons buiten kijf. Concreet is er veel gedaan aan verbetering van onderlinge solidariteit tussen Pekelders en onze gasten.

·         Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. De SP was en is voortrekker van meer waardering voor deze grote groep mensen. Wij zijn betrokken bij de vrijwilligersprijs Gouden Truus.


Onze speerpunten

1.1 De SP gaat voor uitbreiding en vergaande samenwerking in het armoedepact om samen een vuist te maken tegen armoede in Oost- Groningen. Armoede onder kinderen blijft daarbij speerpunt.

1.2 De gemeentelijke inkomensvoorzieningen voor mensen met een laag inkomen blijven overeind. Iedere cent voor armoedebestrijding komt terecht bij hen die onze solidariteit het hardst nodig hebben.

1.3 De gemeente zorgt voor een laagdrempelige voorziening waarbij mensen geholpen kunnen worden bij het invullen van formulieren voor allerlei voorzieningen en regelingen. Door de gemeente gestuurde brieven en e-mails dienen duidelijk te zijn en in begrijpelijke taal geschreven. Een jury van Pekelders gaat deze brieven beoordelen.  Het moet altijd duidelijk zijn dat een brief van de gemeente afkomstig is. Afwijkend briefpapier of enveloppen (bijvoorbeeld van de gemeente Veendam of samenwerkingsorganisatie De Kompanjie) wijzen wij af.

1.4 Vrijwilligerswerk is volwaardig, onmisbaar werk en moet worden gewaardeerd. Vrijwilligers zijn immers de mensen die de gemeente op elk niveau sociaal bij elkaar houden. De gemeente gaat samen met de welzijnsorganisaties zorgen voor een jaarlijkse vrijwilligersprijs en zorgt voor waardering en ondersteuning van vrijwilligers. Kinderen die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving maken kans op een jaarlijks uit te reiken kinderlintje.

1.5 De gemeente blijft de ondersteuning en opvang mogelijk maken van vluchtelingen die op straat gezet worden terwijl ze wel rechtmatig in Nederland verblijven of meewerken aan hun terugkeer. Uiteraard werkt de gemeenten zelf niet mee bij het op straat zetten.

 

 


 

U bent hier