h

Speerpunten

De SP in Pekela is trots op de resultaten in het gemeentebestuur. Maar klaar zijn we nog lang niet.  De komende jaren zullen dit onze speerpunten zijn:

1. De afgelopen kabinetten hebben de inkomensverschillen in Nederland doen toenemen. Deze regering kort miljarden op concrete zorg, sociale werkplaatsen, jeugdzorg, toeslagen, huren, uitkeringen en de budgetten om mensen aan het werk te helpen. Dat moeten we niet pikken. Een beter Nederland kan beginnen in Pekela. Daarom een vuist tegen Haagse vernielzucht.

 

2. Armoede in Nederland is onnodig en ontoelaatbaar. Uitsluiting van mensen leidt tot diepe ellende. In Pekela zorgen we voor fatsoenlijke voorzieningen en concrete hulp voor kinderen die in armoede opgroeien.

 

3. De provincie, gemeentebestuurders en politieke partijen willen Pekela opheffen.  Deze ondemocratische herindeling krijgt geen steun van de SP. Herindelen mag alleen nadat een meerderheid van de Pekelders zich daarover heeft uitgesproken, bij voorkeur via een referendum.

 

4. Sociale werkplaatsen zijn gemeentelijke bedrijven en dat moet zo blijven. De afbraakplannen moeten van tafel en het moet afgelopen zijn met het constante wegzetten van harde werkers. Eerlijk loon voor eerlijk werk!

 

5. Ziek zijn is geen keuze. De marktwerking in de zorg breekt de solidariteit bij de enkels af.  Wij willen zorg in de buurt, door wijkverpleegkundigen. Bezuinigingen op zorg voor mensen is bij ons uit den boze! 

Een uitgebreidere toelichting en meer standpunten staan in ons verkiezingsprogramma

U bent hier