h

Sport en cultuur

5. Niet bij brood alleen


Inleiding
Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Samen leven doe je niet alleen. Op sportvelden, buurthuizen en in bibliotheken vindt ontmoeting plaats tussen mensen. De SP staat voor een samenleving waar die ontmoeting leidt tot solidariteit en onderling begrip. De gemeente moet die ontmoeting stimuleren, ondersteunen en aanmoedigen. Niemand mag worden uitgesloten van sport en cultuur. Drempels dienen verlaagd te worden, verschillen en onbegrip moeten geslecht.


Wat is er bereikt?

  • Pekela heeft het mogelijk gemaakt dat iedereen mee kan doen aan sport, spel en cultuur. Voor minima waren er regelingen om drempels te verlagen. Door tientallen projecten zijn meer kinderen en ouderen gaan sporten. Tegen de trend en verwachtingen in bleef het aantal leden van verenigingen nagenoeg gelijk.
  •   Regiogebonden en laagdrempelige cultuur kreeg een podium. De muziekcultuur kreeg een impuls via Stichting Pekelpop en er kwam expositieruimte in het gemeentehuis.
  • Waar veel gemeenten kozen voor sluiting of centreren van bibliotheken behoudt Pekela twee volwaardige bibliotheken, waaronder een nieuwe locatie in Oude Pekela.
  •  Op de plek van het voormalig zwembad opent een nieuw ontmoetingcentrum met een sporthal, bibliotheek, welzijnswerk en buurthuisfunctie.
  •  Bestaande sportparken kregen een opknapbeurt, en er kwamen nieuwe trapveldjes, crossbanen en speeltuinen in de buurten.  

 

Onze speerpunten

5.1 De breedtesport blijven we stimuleren. We gaan niet bezuinigen op initiatieven om mensen aan het sporten te krijgen.  In het basis- en voortgezet onderwijs behoort voldoende sportonderwijs (lichamelijke opvoeding) te worden gegeven, waarbij ook zwemonderwijs aandacht krijgt.

5.2 Pekelders die uitblinken in cultuur of sport zorgen voor een geweldige promotie van onze gemeente. Zij krijgen een centrale rol in de promotie van Pekela.  Zij verdienen voldoende oefen- en expositieruimte dicht bij huis. De Pekelder sportprijs moet weer een jaarlijks feestje worden.

5.3 De SP is voorstander van minimaal twee bibliotheken in Pekela.

5.4 Sportevenementen zetten Pekela op de kaart. De gemeente moet vrijwilligers en verenigingen steunen in het binnenhalen van deze evenementen. Daarbij moet altijd een koppeling worden gelegd met de breedtesport.

5.5 Pekela gaat de mogelijkheden bekijken om ‘Sportdorp’ te worden. Dit initiatief zet Pekela verder op de kaart en brengt veel mogelijkheden met zich mee voor verenigingen. Daarnaast profileert Pekela zich, in woord en daad, als muziekdorp van Noord- Nederland.

 

 

 

U bent hier