h

Wonen

3. Een eigen plek in Pekela

Inleiding
Het is goed wonen in de gemeente Pekela, maar het kan natuurlijk altijd beter. Van oudsher bestaat de gemeente uit een viertal kernen. Van de bovenloop van de Pekel Aa naar de benedenloop gerekend zijn dat Boven Pekela, Nieuwe Pekela, Oude Pekela en Bronsveen. Het zijn karakteristieke Veenkoloniale dorpen met lintbebouwing, waar we trots en zuinig op moeten zijn.  Hoewel de huizenprijzen in Pekela laag lijken, is een eigen huis of huurhuis lang niet voor iedereen betaalbaar. Dankzij Haags afbraakbeleid stijgen de huren explosief en is het voor veel mensen bijna onmogelijk een hypotheek te krijgen of af te betalen. 


Wat is er bereikt?

  •  Jongeren hoeven minder lang te wachten op een huurwoning omdat ze nu welkom zijn in alle beschikbare woningen.
  •  Inwoners hebben de handen ineen geslagen en hebben ervoor gezorgd dat de openbare parken in Nieuwe en Oude Pekela flink zijn opgeknapt en de komende jaren nog meer uitstraling en voorzieningen krijgen.
  •  Veel woningen zijn gerenoveerd, waarbij duurzaamheid voorop stond. Bij nieuwe plannen, zoals Compagniesterwijk, is meer gedaan met wensen en alternatieven van omwonenden. De Hugo de Grootstraat is naar meerdere malen aandringen van de SP weer in prima staat.
  •  Het centrum van Nieuwe Pekela is eindelijk op orde. Een nieuwe supermarkt in een opgeknapte omgeving geeft het dorp de uitstraling die het verdient.

 

Onze speerpunten:
3.1 De overheid is er niet voor om banken en projectontwikkelaars uit de brand te helpen. De gemeente neemt geen grond over om hun problemen op te lossen.

3.2 In Pekela zijn ook andere coöperaties dan de huidige welkom, de gemeente gaat actief op zoek naar partners voor betaalbare woningbouw.

3.3   Er komen afspraken om het aantal huisuitzettingen door huurschulden verder terug te dringen. Alleen in heel bijzondere situaties mag het gebeuren dat iemand door een huurschuld op straat wordt gezet.


3.4 Winkelcentrum De Helling verdient een stevige opknapbeurt. De gemeente moet daar geld voor vrij maken maar moet ook zorgen dat andere overheden en pand- en grondeigenaren het belang zien om de verkrotting tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor het opknappen van het aanzicht van drie de voormalige kartonnagefabrieken aan de Aastroom.

3.5 De leegloop van het platteland vergt een brede aanpak. De politiek kan deze leegloop niet voorkomen maar wel bestrijden. Dat moet met een samenhangend pakket waarbij scholing in de regio, betaalbare huizen, regiogebonden werkgelegenheid en goed en bereikbaar openbaar vervoer centraal staan. Het schrappen van buslijnen accepteren we daarom niet.

U bent hier