h

Zekerheid

4. Zekerheid in crisistijd

Inleiding
Juist in tijden van economische onzekerheid moeten we mensen sociale zekerheid bieden. Dat is goed voor de samenhang in de samenleving. Het is ontoelaatbaar dat steeds meer Pekelders worden geconfronteerd met bittere armoede, uitzichtloze werkloosheid en onzekerheid. Het is onbeschoft dat politici de sociale werkplaats in de uitverkoop zetten en mensen willen ontslaan als je weet dat ze nergens anders terecht kunnen.  Sociale zekerheid is geen probleem, het is juist een oplossing voor problemen. Als je ziek bent, je werk verliest of ouder wordt. Sociale zekerheid is geen kostenpost, maar de basisverzekering van onze samenleving.


Wat is er bereikt?

  •  Iedere euro bestemd voor zorg en minimabeleid wordt daar ook voor gebruikt.
  •  Een groot aantal Pekelders levert via succesvolle projecten als de Aanpakkers en het kassenproject een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Zij doen werkervaring op en verkleinen de afstand tot regulier werk
  • De afbraak van de sociale werkvoorzieningen kon en kan op fel verzet rekenen van de SP. Wij organiseerden en mobiliseerden mensen tegen dit beleid. SP-wethouder Hennie Hemmes werd voorzitter van Synergon en is voor en achter de schermen betrokken bij de alternatieven voor deze plannen.
  • Ondanks economisch zware tijden is er veel nieuwe bedrijvigheid ontstaan in Pekela, vooral op industrieterrein West. Door de combinatie te maken tussen economische en sociale zaken hebben een aantal Pekelders werk gekregen. Ook zijn er bij alle lokale projecten leer- werkplaatsen gecreëerd en werden deze projecten door lokale ondernemers uitgevoerd.
  •  De SP hulp- en informatiedienst heeft veel Pekelders geholpen. De gratis voorziening voor het helpen bij het invullen van formulieren of bij problemen met bijvoorbeeld de overheid, verhuurder, werkgever, uitkeringsinstantie, zorginstelling helpt mensen in het oerwoud van regeltjes.


Onze speerpunten

4.1 De sociale werkvoorziening blijft onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Synergon is ons bedrijf, met onze mensen. De gemeente Pekela leidt het verzet tegen afbraakplannen.
 

4.2 Het geld dat de gemeente krijgt om mensen aan het werk te helpen, moet ook ingezet worden om mensen te helpen die erg moeilijk een reguliere betaalde baan kunnen vinden. Voorkomen moet worden dat mensen tijdelijk hoop geboden wordt, en weer aan hun lot overgelaten worden na een kort project. We moeten ervoor zorgen, dat degene die kansen krijgt om uit de uitkering te komen, die kansen ook pakt. Lukt het niet om aan het werk te komen, dan zijn er fatsoenlijke regelingen.
 

4.3   Bij het creëren van werkgelegenheid is het midden- en kleinbedrijf (MKB) van groot belang. Het MKB is de banenmotor van Pekela. De gemeente dient een bondgenoot te zijn van deze bedrijven. Ook komt er speciale aandacht voor zelfstandigen zonder personeel, met name voor hen die niet altijd vrijwillig in deze situatie terecht komen.

4.4. Om de kwetsbaarheid van de bestaande werkgelegenheid in te dammen is meer diversiteit nodig. Dat kan door te proberen andere bedrijfstakken naar Pekela te halen. Innovatieve bedrijfjes moeten actief worden benaderd door samen te werken met mbo- en hbo-scholen en universiteiten. Initiatieven voor een vakleerschool in ons dorp juichen wij toe. Bij werkgelegenheid denken wij vooral aan de regiogebonden economische ontwikkeling.

 

4.5 Vakmensen in de buurt zijn onmisbaar voor de sociale samenhang. Buurtagenten, wijkverplegers en conciërges op scholen zijn daar goede voorbeelden van. Helaas worden juist zij wegbezuinigd of bedolven onder het papierwerk. Dat moet anders!

U bent hier