h

Groningse vuist voor sociale werkvoorzieningen

3 september 2014

Groningse vuist voor sociale werkvoorzieningen

Het hoge aantal WSW-ers in met name Oost-Groningen maakt dat Groningen harder geraakt wordt dan andere provincies. De SP roept daarom samen met GroenLinks op voor een gezamenlijke Groningse vuist naar Den Haag om de sociale werkvoorziening in Groningen niet te laten zakken.

De Provinciale Staten van Groningen moeten het initiatief nemen om een grote bijeenkomst te initiëren, waarbij zowel werknemers in de sociale werkvoorzieningen, raadsleden, wethouders, vakbonden en werkgevers, gezamenlijk een manifest opstellen. Het manifest moet aan de Tweede Kamer en het kabinet duidelijk maken wat de schadelijke gevolgen van de kabinetsplannen zijn voor Groningen.

Fractievoorzitter Sandra Beckerman: “In Oost-Groningen is het percentage mensen dat in de sociale werkvoorziening werkt 3,5 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Keihard bezuinigen zorgt voor enorme financiële problemen maar niet voor genoeg extra banen. Wij moeten nu een plan maken om te zorgen dat Groningen extra geld krijgt om mensen aan werk te helpen en te houden.”

U bent hier