h

SP blijft 'wies mit Pekel'

17 september 2014

SP blijft 'wies mit Pekel'

De SP piekert er niet over om akkoord te gaan met een gedwongen herindeling. De partij sprak tijdens de raadsvergadering uit nul vertrouwen te hebben in eventuele onderhandelingspartners die Pekela consequent gekleineerd en geschoffeerd hebben. Lees hieronder het betoog van de fractie. 


Voorzitter:

Dank aan het college voor het serieus werk maken van de aangenomen motie in deze raad. Laat ik voorop stellen: aan u heeft het niet gelegen. Gezien uw verslag zijn er voor de SP twee opties:

 

1. We blijven op onze, in de samenleving breed gedragen, standpunt tegen deze herindeling.

2. Nu andere gemeenten kiezen voor herindeling moeten ook wij mee met de meute om er het beste uit te slepen.

 

Na consultatie van onze leden en kiezers kiezen wij voor het eerste. Omdat onderhandelingen over een herindeling vergen dat er vertrouwen is in de onderhandelingspartners. Dat vertrouwen heeft de SP niet. Het provinciebestuur heeft ons te vaak geschoffeerd en gekleineerd. Het vertrouwen in de verantwoordelijk gedeputeerde ligt wat ons betreft ver onder nul. Ook omliggende gemeenten hebben Pekela en andere kleine gemeenten te vaak te kijk gezet. Wij zien geen enkel perspectief voor een overleg waarbij we voor Pekela het beste uit het vuur kunnen slepen. Daar doen wij dus ook niet aan mee.

 

Het is triest dat we ook het afgelopen jaar welgeteld nul goede argumenten hebben gehoord voor het opheffen van Pekela. Wij geloven niet in een feitenloos doordrukken van dit soort verregaande en ingrijpende inmenging in de lokale democratie. Want waar een meerderheid van Pekela gaat voor een zelfstandige gemeente wordt anders besloten. Daar doen wij dus niet aan mee.

 

Kortom, de SP blijft voor een zelfstandig Pekela en ziet geen enkele heil de strijdbijl begraven. Het alternatief was voor ons alleen maar aantrekkelijk als we ook maar ergens het gevoel hadden serieus genomen te worden.

 

Voorzitter, de afgelopen weken heb ik tientallen prachtige krantenknipsels, foto's en video van de Pekelder anti-herindelingsdemonstraties mogen bekijken. Jaloers ben ik op de tijd dat Pekelders massaal het strijdlied 'Het is weer klote Bote' aanhieven. Wij stellen voor hier een mooie tentoonstelling over samen te stellen in onze expositieruimte. De gedeputeerde is meer dan welkom deze te openen. Je kunt concluderen dat die tijd zich niet herhaald. Maar ik geloof niet dat het nu minder leeft, zo blijkt ook uit de gesprekken met Pekelders. Wel is het zeer spijtig om te zien dat mensen niet het geloof hebben dat protest, lokale democratie en strijd het kunnen winnen van dadendrang, macht en cynisme. Juist daarom is een stem tegen die tendens bittere noodzaak. Die stem willen we graag zijn en blijven!

U bent hier