h

Kom op voor werk in Oost- Groningen

27 februari 2015

Kom op voor werk in Oost- Groningen

 Vandaag wordt het bestuursakkoord dat onder leiding van de commissie van Zijl is gesloten bekend gemaakt. Bestuurders hebben daarin afspraken gemaakt over de toekomst van arbeidsparticipatie en SW-bedrijven in Oost- Groningen. De SP dankt de commissie voor haar werkzaamheden en wil na de woorden op papier, nu daden in de praktijk.

 

'De afbraak van de sociale werkvoorzieningen heeft altijd op verzet gestuit van de SP, de oplossingen in dit akkoord zijn geen feestje maar bitter hard nodig nu andere partijen de SW-bedrijven in het slot hebben gegooid', stelt Pim Siegers namens de SP in Oost- Groningen. 'Een gezamenlijke vuist voor Oost- Groningen wordt nu gemaakt en dat steunen wij van harte. Die eensgezindheid blijft onontbeerlijk bij het slagen van deze plannen', aldus Siegers.

 

Volgens de SP is deze slag tegen jarenlange onverschilligheid gewonnen maar is de strijd nog lang. Siegers: 'Wij zien dan ook geen reden om jubelend en borst kloppend door de straten te rennen. Bestuurders moeten nu laten zien dat ze het vertrouwen van mensen, waar al lang genoeg mee gesold is, waard zijn. De SP zal een bondgenoot blijven van deze mensen en we steunen dan ook de oproep van de commissie van harte: nu de handen uit de mouwen voor Oost- Groningen. De tendens van vage rapporten en gewenste adviezen lijkt gebroken met dit duidelijke akkoord. Wij houden alle ondertekenaars aan deze beloftes. Voor zekerheid en werk. Voor onze mensen op onze bedrijven.'  

U bent hier