h

Solidariteit in afvalbeleid

14 juli 2016

Solidariteit in afvalbeleid

Foto: Gemeente Pekela / Pekela.nl

Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Pekela is vastgesteld door de gemeenteraad. Dat ging niet zonder slag of stoot. De SP heeft sinds de presentatie in het voorjaar een aantal zaken naar de prullenbak verwezen en anderen weten aan te scherpen.

Zo komt er geen diftar, betalen per kilo huisvuil, in Pekela. Ondanks voorstellen van ambtenaren en enkele politieke partijen wist een coalitie, waaronder de SP, dit plan tegen te houden. SP-raadslid Kor Kruisman: ‘Wij vreesden hogere kosten en extra zwerfafval. Maar ons belangrijkste bezwaar was dat dfitar een bewezen onsolidair systeem is dat zieken, grote en jonge gezinnen en mensen rondom de armoedegrens meer treft dan anderen. Het is daarom goed dat deze proefballon is weggestemd’

De SP is voorstander van meer afvalscheiding en ondersteunt de voortvarende inzet in de eigen gemeente. Pekelders krijgen per 2017  containers voor plastic en drinkartons, groenafval, oud-papier en restafval en de vuilstort blijft twee keer per jaar gratis bereikbaar voor inwoners.

De SP-fractie dwong, met behulp van anderen, af dat niet iedereen vier containers bij zijn huis hoeft te hebben. Voor kleine huizen komen er gezamenlijke inzamelpunten en de container voor oud-papier is vrijwillig. Daarbij vroeg de SP aandacht voor verenigingen die nu oud-papier inzamelen. ‘Zij mogen wat ons betreft niet de dupe worden van een aparte bak voor oud-papier. Het gemeentebestuur moet eerst tot duidelijke afspraken komen met vrijwilligers van de nu inzamelende verenigingen. Wij moeten hen helpen en niet tegenwerken’, aldus Kruisman.

Op initiatief van de SP moet er op korte termijn weer een centraal inzamelpunt voor medicijnen komen. Apotheken stopten recent met deze inname, waardoor mensen nu naar de vuilstort moeten. Dat is volgens Kruisman onacceptabel: ‘Daar moet je niet mee stoppen, dat gaat voor onnodige problemen leiden in afval en grondwater en het is ook uit sociaal oogpunt een dom idee. Hier moet een oplossing voor komen’

Hoewel de SP blij is dat zoveel Pekelders kiezen voor bewuste afvalscheiding erkent de partij dat zij maar een laatste schakel vormen in het afvalsysteem. Een veel stevigere aanpak van de verpakkingsindustrie, en andere vervuilers, is  een onmisbaar ingrediënt in een beter afvalbeleid.

 

U bent hier