h

SP neemt voortouw in front voor Refaja

14 mei 2018

SP neemt voortouw in front voor Refaja

Foto: SP

Er moet een stevig signaal uit de samenleving komen om de streekziekenhuizen in Groningen en Drenthe te behouden. Die oproep kwam massaal naar voren op de openbare avond van de SP-afdelingen in Oost- Groningen. In bijzijn van Tweede Kamerlid Henk van Gerven spraken tientallen betrokkenen over de toekomst van de zorg in de regio.

Foto: SP

SP’er Van Gerven: ‘Het verder uitkleden van het Refaja zoals de ziekenhuisdirectie nu voorstelt staat in een lange traditie van afbraak van de ziekenhuiszorg. De logica van de markt gaat hier niet op. De samenleving heeft geen baat bij concurrentie tussen commerciële partijen maar bij samenwerking voor de best mogelijke zorg. Alleen samen kunnen we het tij keren.’

Foto: SP

De oproep van het Kamerlid viel in goede aarde. De aanwezigen kwamen met een tiental actiepunten om het Refaja te behouden. Een veilige geboorteplaats voor onze (toekomstige) (klein-)kinderen, zorg in de buurt, solidariteit met onze zieken en ouderen, behoud van werkgelegenheid en de menselijke maat terug stonden daarbij centraal.

De avond werd afgesloten met een oproep om alles op alles te zetten voor een toekomst voor het Refaja. Een actiecomite gaat de plannen uitwerken en steun organiseren in heel Oost- Groningen. Daarbij behoort ook een oproep aan politiek, ondernemers, bekende Groningers, vakbonden en alle anderen betrokkenen om zich nu uit te spreken.  

U bent hier