h

‘Pekela niet volplempen met panelen’

6 februari 2019

‘Pekela niet volplempen met panelen’

Foto: SP

De SP wil dat Pekela zeer terughoudend is met het toestaan van grote lappen grond voor velden vol zonnepanelen. De voorkeur van de partij gaat uit naar panelen op daken van Pekelder huizen, bedrijven en openbare gebouwen. Voor ieder lokaal energievoorstel geldt wat de SP betreft dat de opbrengsten ten goede moeten komen aan de verlaging van de energierekening van Pekelders.

Pim Siegers namens de SP: ‘Waar de energierekening van Pekelder gezinnen fiks stijgt worden de grootvervuilers gematst door de politiek. Waar Shell deze week weer miljarden winst kon aftikken, zijn er veel Pekelders die aan het eind van de maand nog wel dagen maar geen centen over hebben. Waar Pekelders steeds meer belasting over hun energie betalen trekt het kapitaal met subsidie de grond onder onze voeten en de zon van onze lucht. Dat is niet rechtvaardig.’

De plannen van het gemeentebestuur voor zonneweides in Pekela bieden volgens de SP nog onvoldoende garanties over zeggenschap, eigenaarschap en draagvlak. De SP eist dat initiatieven voor zonneweides kleinschaliger en democratischer worden. Siegers: ‘Als we ze al willen toestaan moet de Pekelder gemeenschap voor minimaal 51% eigenaar worden en gaat de opbrengsten naar een verlaagde energierekening. Dat is geen idealistisch streven maar een harde eis. Als een ondernemer dat niet wil is er geen plek in Pekela.’

In de Tweede Kamer en in de raad van Pekela werd gisteravond gelijktijdig gesproken over het klimaatbeleid. Wat de SP betreft heeft dit alleen kans van slagen als het rechtvaardig gebeurd. De energierekening kan namelijk omlaag als we grote vervuilers als Shell gewoon eerlijk belasting laten betalen. 

Siegers tijdens het debat in Pekela:  ‘Iedereen die ontkent dat het niet zo´n vaart zal lopen keert zich bewust van de feiten en de toekomst van onze kinderen. Iedereen die zegt dat we met een warme trui, een korte douchebeurt of een lapje vlees minder de wereld gaan redden helpt evenmin. We gaan het alleen maar redden als we het samen doen. Met de overheid, niet de moraalloze markt, als grote roerganger. Toen we ooit besloten dat we riolering moesten aanleggen voor iedereen lieten we dat ook niet aan ieder individueel huishouden over. Je legt ook niet je eigen stukje snelweg aan. Je hebt ook niet je eigen brandweer, agent, school of ziekenhuis. Waarom zouden we dat dan wel doen waar het gaat om de grootste energietransitie van deze eeuw?’

De SP is blij dat de plannen voor grootschalige zonnepanelen op Pekelder grond wordt herzien. De partij zal nieuwe plannen, verwacht in het voorjaar, weer kritisch beoordelen op rechtvaardige verdeling van de lusten en de lasten. Tot die tijd zitten we niet stil. We komen landelijk en lokaal met voorstellen voor het klimaat waarbij de rekening naar de grootste vervuilers gaat. Sluit je aan?

 

U bent hier