h

Bewonersbijeenkomst Roomsche Wijk

21 augustus 2022

Bewonersbijeenkomst Roomsche Wijk

Foto: G. Loos / pekela.sp.nl

Op zaterdag 20 Augustus j.l. heeft een meerderheid van de aanwezigen bij een door de SP georganiseerde bijeenkomst aangegeven dat woonstichting Acantus zich niet aan de eigen voorwaarden houdt die zijn vastgelegd in hun zogenaamde "Sociaal Statuut".

 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van een onderzoek dat de partij onlangs zelf heeft uitgevoerd door deur-aan-deur aan te bellen bij de woningen die in deze wijk grootschalig worden gerenoveerd. De signalen die daaruit naar voren kwamen zijn zorgelijk te noemen.

 

Er is veel ontevredenheid over o.a. niet aangesloten zonnepanelen, slecht uitgevoerde reparaties, meetfouten en woningen die na de renovatie niet meer rolstoeltoegankelijk zijn. 

 

De SP heeft de betrokken huurders uitgenodigd voor de bijeenkomst op 20 Augustus waar meer dan de helft van de aanwezigen aangaf dat Acantus zich niet houdt aan het Sociaal Statuut. In dit document is vastgelegd waar huurders voor in aanmerking komen bij verbouwingswerkzaamheden. 

 

Zo valt te lezen dat huurders recht hebben op een vergoeding van € 45,00 per muur als die beschadigd raakt, huurders geven echter massaal aan dat ze slechts € 45,00 per woning ontvangen of helemaal niks. Acantus heeft aan de huurders toegezegd de kwestie te heroverwegen maar laat verder niks meer van zich horen.

 

De SP blijft de vinger aan de pols houden en de bewoners waar nodig ondersteunen bij bijvoorbeeld het indienen van verzoeken en bezwaarschriften. Dit is een service die de partij als sinds jaar en dag aanbiedt middels hun eigen hulpdienst.

 

Reactie toevoegen

U bent hier