h

‘Armoede is weer zichtbaar'

3 november 2011

‘Armoede is weer zichtbaar'

De SP fractie heeft de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Pekela aangegrepen om een aantal Pekelders een gezicht te geven. Zij zijn het die eerste klappen van het rechtse kabinetsbeleid opvangen. Lees hieronder de bijdrage van de SP fractie.

'''De SP fractie heeft in voorbereiding op deze beschouwingen op de begroting allereerst gekeken naar ons zelf. Is het leuk om in deze tijden raadslid te zijn? Het antwoord daarop was niet overtuigend ja. Bezuinigingen steunen is nooit leuk. Is het in onze gemeente belangrijk dat de SP mee blijft doen in raad en College? Het antwoord daarop was volmondiger ja. Knokken voor wat kwetsbaar is. Op straat en in de raad. Daarom zitten wij hier. Toch trekt de gure rechtse tegenwind een zware wissel op ons dorp. Wij spraken via onze hulpdienst met een aantal Pekelders, sommige SP leden, anderen niet.

Bijvoorbeeld met Meneer van Beek uit Oude Pekela. Hij is 83 jaar. Hij ademt zwaar door zijn astma. Zijn huurhuis is slecht onderhouden en het schimmel staat op de muren, in zijn keuken een oud gasstel zonder enige ventilatie. Het mos staat in de dakgoten.

De ouders van Peter maken zich grote zorgen. Behouden ze het PGB voor hun zoon, kan Peter straks nog naar dezelfde school waar hij kleinschalig onderwijs krijgt en waar hij zich veilig voelt? Kan mama straks nog thuis zijn om half vier met een kop thee om Peter zijn verhalen te laten vertellen over wat hij geleerd heeft?

Karin en Jeroen zijn vorig jaar getrouwd. Jeroen zit nu twee maanden thuis nadat hij niet meer nodig was op de fabriek waar hij werkte. Karin is zwanger. Om hun financiën weer op orde te krijgen, krijgen ze hulp van de volkskredietbank. Hoe gaan zij straks van 35 euro in de week hun kind opvoeden?

Geert werkt op de sociale werkplaats. Geert is geen domme jongen maar begrijpt niets van de plannen over zijn werk. Hij heeft het toch leuk? Hij werkt toch hard? Waarom willen ze dat in Den Haag dan toch afpakken?

Yvonne studeert in de stad. Haar schoolresultaten zijn prima. Helemaal knap omdat ze thuis ook nog haar zieke vader moest verzorgen na schooltijd. Moet zij straks het huis uit als ze klaar is met studeren omdat ze anders haar vaders verzorging erbij moet gaan betalen?

Mevrouw de Beer voelt zich langzamerhand een blok aan het been van de samenleving. Ze vroeg zich af waarom zij gestraft word omdat ze ziek is. Waar is de solidariteit ,waar is gedachte dat gezonde mensen bokje staan voor mensen die het minder getroffen hebben. Sinds wanneer betaald ziek voor gezond en niet andersom?

Of die jongens en meiden die hier niet geboren zijn. Ze zijn gevlucht uit hun land omdat ze hun leven niet zeker waren. Ze zijn inmiddels Pekelder geworden en opgenomen in onze samenleving. Vreugde was er bij hen die mochten blijven, verdriet bij wie de Nederlandse overheid geen barmhartigheid wilde opbrengen. Nog steeds zitten er ook veel gezinnen op ‘ons’ asielzoekerscentrum dagelijks in onzekerheid.

Voorzitter, de SP is geschrokken van bovenstaande situaties. Pekela is een prachtige gemeente. Maar achter de voordeur kom je soms doffe ellende tegen. Wij willen als partij deze mensen helpen waar we kunnen. Daarom is het niet altijd leuk om raadslid of wethouder te zijn, maar voelt het als een morele plicht om niet mokkend aan kant te blijven staan, maar te knokken voor wat kwetsbaar is.

Volgens onze fractie zijn de belangrijkste beslissingen voor deze begroting eerder dit jaar al genomen. De SP zal daarom geen nieuwe voorstellen doen die geld kosten, omdat het daar (helaas) niet de tijden naar zijn. Op een aantal punten hebben wij nog wel een vraag of opmerking richting het college:

Het college heeft toegezegd de container op het brengstation, bestemd voor spullen die ergens anders nog een thuis kunnen krijgen, beter te promoten. Mogelijk kan dit in combinatie met het nieuwe activiteitencentrum in de voormalige school aan h. hindersstraat. Wij vinden dat mensen die spullen brengen naar het brengstation die geschikt zijn voor hergebruik daarvoor niet hoeven te betalen. Hoe kijkt u hier tegenaan? De mogelijke extra kosten hiervoor kunnen worden terugverdiend door als de pinautomaat het niet doet ook contant geld weer te accepteren.

Van mensen die hulp krijgen van de volkskredietbank, krijgen wij verhalen dat ze bij het op zaken brengen van hun financiën, ook het advies krijgen om het lidmaatschap van politieke partijen of vakbond stop te zetten. Bent u het met ons eens dat mensen uitsluiten van het recht om zicht te verenigen een slechte zaak is? En bent u bereid hierover in gesprek te gaan met de VKB?

De SP is positief verrast over het inkrimpen van het budget van de rekenkamer. Wij hebben dit al eerder voorgesteld, maar konden toen op weinig steun rekenen. Wij steunen dit voorstel dus van harte. Sterker nog wij zullen graag zien hoe we de verplichte rekenkamer zo goedkoop mogelijk kunnen inzetten, zonder onder onze wettelijke taak uit te komen.

De SP stelde ook al eerder voor een hap uit het budget voor de gemeenteraad te nemen. Een besparing van 10% levert al een kleine 20.000 euro per jaar op, 20% het dubbele enzovoort. Mogelijk dat het college ons ook hierin, nu wel wil steunen.

Via de media kwam het bericht dat het project Wonen met Kansen onder druk stond door het stopzetten van de provinciale subsidie. We zijn blij dat dit college een oplossing heeft gevonden voor het komende jaar en wij willen graag meedenken over structurele oplossingen voor dit goede initiatief.
Wij willen binnenkort graag in debat over het jongerenwerk in Pekela, en in het bijzonder een eigen plek voor de jeugd in Nieuwe Pekela. De economische tijden zijn dan wel veranderd, onze wensen nog niet.

Ondanks de donkere wolken die boven de gemeentefinanciën hangen en onze grote zorgen over de toekomst van bijvoorbeeld de sociale werkplaatsen, willen we toch ook een positieve noot in onze algemene beschouwingen gooien. Dit college en deze gemeente verdient een grote pluim voor een aantal projecten waar Pekela op lange termijn nog veel plezier aan gaat beleven. Na het onderwijscentrum en de maaltijdkeuken is het aanpakken van het centrum in Nieuwe Pekela een geweldige impuls voor de leefbaarheid in ons dorp. Klasse.

Tot slot bedanken wij alle harde werkers op de sociale werkplaatsen voor hun tomeloze inzet, energie en strijdbaarheid. Dank ook aan bode, ambtelijke ondersteuning, en alle vrijwilligers in Pekela. Kop d’r veur, met een Pekelder vuist tegen Haagse vernielzucht.''

 

Wethouder en fractie blikken terug op eerste anderhalf jaar in het nieuwe college van Pekela.

 

U bent hier