h

‘Meer zeggenschap en creativiteit voor Pekelder buurten’

22 november 2017

‘Meer zeggenschap en creativiteit voor Pekelder buurten’

Foto: SP

Wonen in Pekela zal een belangrijk thema worden bij de aankomende raadsverkiezingen. Dat bleek uit het raadsdebat over de afspraken tussen gemeente, huurders en woningbouwcorporatie Acantus over huren. De SP fractie pleitte daar voor meer zeggenschap van huurders en woningzoekenden, echte verduurzaming en renovatie boven sloop.

Raadslid Marga Wubbema: ‘De kloof tussen huurder en verhuurder, tussen verhuurder en overheid en tussen buurten en bestuurders is de afgelopen jaren steeds groter geworden. De neoliberale wind blies ook de zeggenschap en zekerheid van huurders en woningzoekenden op afstand. Verenigingen werden rijke corporaties en politici kwamen er mee weg door te zeggen ‘daar gaan we niet meer over'. De enige manier om terrein te herwinnen is een radicale omwenteling van macht en zeggenschap. Met de buurt als basis. Dat is de inzet van de SP.’

Het afgelopen jaar trok de SP samen op met huurders om de sloop van huurwoningen te voorkomen. Met acties en alternatieven werd meer zeggenschap afgedwongen. ‘Minder sociale huurwoningen is wat ons betreft geen optie. Je kunt die plannen mooi aankleden met een woord als kwantitatieve krimp, maar die vlieger gaat niet op in Pekel. Daarom strijden we voor renovatie van bestaande huizen. Dat is goed voor hechte buurten en voor de betrokkenheid van huurders.’

De SP krijgt steun van veel huurders en partijen voor deze aanpak. Als sloop onafwendbaar is dan stelt de SP de minimale eis dat er eerst nieuwbouw komt voor dezelfde huurders, in dezelfde buurt en voor dezelfde huur. Samen met de PvdA nam de SP het initiatief tot meer creativiteit bij verduurzaming van het huuraanbod. Zo moet er de komende jaren echte stappen gemaakt worden met het ontwikkelen van woningen uit vezelhennep. Dat is goed voor het milieu, voor de lokale economie en voor Pekelder huurders.

U bent hier