h

‘Vastberaden voor vooruitgang’

27 december 2017

‘Vastberaden voor vooruitgang’

Foto: SP

Pim Siegers (31) is voor de tweede keer lijstaanvoerder van de Pekelder SP. In 2014 werd zijn partij de grootste van Pekela met vier zetels in de gemeenteraad. ‘Die koppositie staan wij niet af, want alleen met de SP als grootste partij staan de zekerheid en zeggenschap van mensen op de eerste plaats.’

'Deze verkiezingen gaan over zeggenschap', stelt Siegers. 'Verkiezingen zijn hét moment waarop iedereen mag laten zien waar hij staat en welke kant het op moet met de samenleving. Iedereen krijgt één stem, ongeacht zijn achtergrond of inkomen. Het is daarom echt belangrijk om die stem te laten horen. Wat de SP betreft blijft het echter niet bij één keer per vier jaar stemmen. Wij willen echte zeggenschap. Huurders krijgen echte invloed op hun buurt, buurtgenoten bepalen de inrichting van hun leefomgeving en Pekelders gaan over de toekomst van hun gemeente. Woningbouwdirecteuren, wethouders en andere bestuurders horen dienend te zijn aan de samenleving en niet andersom.'

Je gelooft dus ook nog steeds in een zelfstandig Pekela?

'Ja. De herindelingsprofeten hebben hun kans nu wel gehad. Jarenlang hebben ze geprobeerd Pekela op te heffen. Dat is ze niet gelukt. Ze hebben de argumenten en de noodzaak niet aan hun zijde. Ik ben er trots op dat de SP de enige partij is die zich binnen en buiten de gemeenteraad heeft verweerd tegen een gedwongen herindeling. Dat blijven we doen. Alleen een nog grotere SP kan, met steun van veel Pekelders, de slechte plannen definitief naar de prullenmand krijgen.'

Wat heeft de SP te bieden op 21 maart?

'Voor mooie praatjes en loze verkiezingsbeloften verwijs ik graag naar andere partijen. De enige belofte die wij kunnen doen aan Pekelders is dat als ze zelf in actie komen, er niets onmogelijk is. Dat bewezen de huurders van Lindenlaan en Scheepshellingstraat. Tegen alle verwachtingen in wisten ze de sloop van hun huizen te voorkomen. Door de handen ineen te slaan en zich niet neer te leggen bij een slecht besluit. De SP zal altijd een bondgenoot zijn van mensen die opkomen voor verbetering en echte verandering. We hebben 25 strijdbare kandidaten en 25 praktische plannen om het verschil te maken. Dat zijn 50 argumenten voor een stem op de SP.'

En nog steeds onder het motto ‘Wies mit Pekel’?

'Bij de vorige campagne voor de gemeenteraad presenteerden we deze leus. De afgelopen jaren is dat de leidraad geweest bij ons dagelijks handelen. Mensen in en buiten Pekela denken vaak dat ‘Wies mit Pekel’ de officiële slogan van de gemeente is. Dat zegt wel iets. De trots die uit deze drie woorden spreekt, slaat aan. Er is ook zoveel om blij van te worden in onze gemeente. Bijzondere cultuur, prachtige sport, het vele vrijwilligerswerk en een grenzeloze betrokkenheid van zoveel mensen bij onze samenleving. Pekela zit nog vaak in het oog van de orkaan. Nog lang niet alles gaat goed. Voor de problemen loopt de SP nooit weg. Maar samen kunnen we de kloof dichten tussen hoe het nu is, en hoe mooi het kan zijn. Dat kan met vastberaden en volhardende wil voor verbetering en vooruitgang.'

Dus de SP blijft aan het roer in de gemeente?

'We hebben de plannen en de mensen. We vragen vol overtuiging het vertrouwen van Pekela. Wij zijn geen plucheplakkers. Onze fractie en wethouder hebben op hun eigen manier laten zien dat je kunt staan voor principes en tegelijk sociaal kunt besturen. Als we voldoende steun krijgen voor onze plannen dan kan Pekela weer op ons rekenen. Strijdbaar tegen armoede, voor goede zorg in de buurt, voor trotse buurten en gemeenschappen en met een grenzeloze solidariteit. Met elkaar. Voor elkaar.'

U bent hier