h

Over trots en moed

6 november 2018

Over trots en moed

Foto: SP

Vanavond sprak fractievoorzitter Pim Siegers de algemene beschouwingen uit namens de SP. Moed en trots stonden centraal in zijn verhaal. De bijdrage ging over het belang van gemeentelijke logopedie, de strijd tegen schimmelwoningen, een solidair afvalbeleid en de toekomt van Pekela.

Siegers: ‘Zonder moed is de status quo het hoogst haalbare. Zonder trots is vooruitgang uitgesloten. En in Pekel wonen veel moedige en trotse mensen. Als de moed ons in de schoenen zinkt, als de trots een knauw krijgt dan denken wij aan stoere Pekelders die niet opgeven als het even tegenzit. Dat is ons verhaal.’

Onder leiding van de SP-fractie werd de preventieve logopedie op scholen en peuterspeelzalen behouden. Deze voorziening zal niet verdwijnen. Siegers: ‘Onze logopedisten binden de strijd aan tegen spraak- en taalachterstanden bij onze kinderen. Dat doen ze met bevlogenheid en betrokkenheid. Juist dit, juist hier, juist zij zijn onmisbaar.’

De SP botste met het college over het afvalbeleid. Met name de aankondiging dat de gemeente in de bakken bij mensen thuis wil kijken na verkeerd gescheiden afval valt verkeerd. Siegers: ‘Waar de plannen voor afvalscheiding nog gebaseerd waren op solidariteit en duurzaamheid vervalt het nu in controledrift en betutteling. Gegluur in bakken? Verzin iets beters!’

Over de dreigende herindeling met buurgemeente Veendam nam de SP stelling. ‘Laat duidelijk zijn dat wij een trotse volksvertegenwoordiging zijn die zich niet laat dicteren door anderen. Tegen de buren zeg ik: wie wind zaait zal moed en trots oogsten’, aldus Siegers.

U bent hier