h
6 juli 2016

‘Voorwaarts, en niet vergeten’

Foto: SP

Bij de algemene beschouwingen 2016 heeft de SP-fractie  een paar mooie successen geboekt voor Pekela. De partij vroeg aandacht voor het communistische verzet in de Tweede Wereldoorlog en kreeg de toezegging dat er een permanent gedenkteken komt aan de dappere mannen en vrouwen in het Pekelder verzet.

Lees verder
11 juni 2016

Schutsemarkt steunt Zorgfonds

Foto: SP

Ruim 250 bezoekers van de jaarmarkt van Nieuwe Pekela hebben hun steun uitgesproken voor een Nationaal Zorgfonds. Een coalitie van ondersteuners, waaronder de SP-afdeling Pekela, zagen hun initiatief flink groeien. De actie op Schutsemarkt was de eerste in een  reeks van acties en bijeenkomsten in Pekela.

Lees verder
6 juni 2016

Aftrap Nationaal ZorgFonds op Schutsemarkt

Foto: SP

Een coalitie van verschillende Pekelders trapt zaterdag op de Schutsemarkt in Nieuwe Pekela de campagne voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico af. De initiatiefnemers pleiten voor een andere, socialere en menselijker manier om de zorg met elkaar te regelen.  De SP steunt de campagne en stelt een actiekraam, activisten en materiaal beschikbaar.

Lees verder
25 april 2016

Grote zorgen om lokaal politiewerk

Foto: SP

De aangekondigde sluiting van 233 politiebureaus in het hele land zorgt voor opschudding. De Nationale Politie noemt het ‘vooruitgang’ , maar de SP vindt het een onacceptabele nieuwe klap voor het lokale politiewerk en agenten en bewoners in Groningen maken zich grote zorgen. De gezamenlijke SP-afdelingen komen in actie en roepen de burgemeesters van de 23 Groninger gemeenten zich aan te sluiten bij dit verzet.

Lees verder
29 maart 2016

Pekela: 'zeg drie keer nee op 6 april'

Foto: SP

Op woensdag 6 april houdt Nederland een referendum over het verdrag van de Europese Unie met Oekraïne. De SP roept mensen op tegen te stemmen. De Pekelder afdeling voert de komende week nog intensief campagne om met mensen te spreken over het referendum.

Lees verder
25 februari 2016

Strijdbare ledenvergadering zegt: Niet in onze naam!

Foto: SP

Op de ledenbijeenkomst over vluchtelingen spraken de activisten van de afdeling Pekela zicht uit tegen bommen op Syrie en Irak. ‘Wie bommen exporteert, importeert vluchtelingen’ was de conclusie na een avond met sprekers en discussie over de situatie in de wereld en in Pekela.

Lees verder
10 januari 2016

'Wees geen kniepert!'

Foto: Nienke Siegers

Een breed platform van Groningse politieke partijen en maatschappelijke organisaties lanceren aankomende donderdag een petitie om de waardevermeerderingsregeling te behouden. Via een ludieke digitale nieuwjaarskaart kunnen mensen de petitie ondertekenen en minister Kamp en de politieke partijen in de Tweede Kamer oproepen om geen kniepert te zijn en de regeling niet af te schaffen.

Lees verder
29 december 2015

''6 april: stemmen over toekomst Pekela, Stadskanaal en Veendam''

Al jaren pleit de SP voor een referendum over een eventuele herindeling in (Zuidoost-) Groningen. Dit initiatief voor een volksraadpleging werd keer op keer verworpen door meerderheden in de betrokken gemeenteraden. Tegenstanders voor het laatste woord aan de bevolking hadden daarvoor drie argumenten: het was in hun ogen te duur, te complex en populistisch. Op die drie argumenten hebben we praktische oplossingen pogen te vinden. Daarom wagen we nog een poging.

Lees verder
27 december 2015

2016: Het kan wel- jaar!

2015 was het jaar van vallen en vluchten maar ook van wonderen en winnaars. Het is aan de optimisten en socialisten om 2016 aan te grijpen als het jaar waarin we laten zien hoe het ook kan. Hoe het wel kan.

Lees verder

Pagina's