h

Laat Pekelders de klimaatcrisis niet betalen maar de oplossingen bepalen

2 oktober 2019

Laat Pekelders de klimaatcrisis niet betalen maar de oplossingen bepalen

Foto: SP

In Pekela is een discussie aan de gang over het toestaan van grootschalige zonneparken en de toekomst van onze energie. Het eerste zonnepark van ruim 130 voetbalvelden groot heeft vorige week toestemming gekregen van de gemeenteraad. De SP was tegen. Ook stemde de partij tegen de regionale uitwerking van het klimaatakkoord. Een aantal antwoorden op veelgestelde vragen.

We weten dat de SP een rode partij is maar zijn jullie ook groen?

‘Dat zijn we zeker. Onze aarde staat onder forse druk. De generaties naar ons mogen we niet opschepen met een uitgeleefde leefomgeving. Daarom steunen wij de meeste maatregelen die het klimaat ten goede komen. Maar wij kiezen er wel voor om de rekening hiervan bij de grootste vervuilers te leggen. Nu betalen gezinnen de rekening en gaan bedrijven en andere vervuilers er met subsidies en winsten vandoor. Dat moet wat ons betreft precies andersom. Een schone toekomst ligt in de handen van gemeenschappen die samen besluiten over onze energie en de lasten en lusten rechtvaardig verdelen. Wij kiezen voor klimaatrechtvaardigheid omdat de klimaatstrijd ook een klassenstrijd is.’

Waarom zijn jullie tegen grootschalige zonneparken in Pekela, dat is toch hartstikke groen?

‘Wij zijn tegen omdat er onvoldoende zeggenschap, eigenaarschap en opbrengst voor de Pekelder samenleving is. De alternatieven voor het opofferen van goed landbouwgrond is wat ons betreft onvoldoende onderzocht. Laten we eerst meer werk maken van zonnepanelen op daken van huizen en openbare gebouwen voordat we onze hele omgeving een mislukte metamorfose aandoen. Zonnebedrijven van heinde en verre trekken hun portemonnee om al onze grond op te kopen. Dat doen ze niet per se met een groen hart maar wel met een groen banksaldo. Wij zijn best te porren voor kleinschalige initiatieven voor wind- en zonneenergie maar in onze plannen gaat minimaal 50% van de energie en financiële opbrengst terug naar de samenleving.’

Er is een Regionale Energie Strategie (RES) om in Groningen samen aan de slag te gaan met het klimaatakkoord. Waarom is de SP ook daar geen voorstander van?

Het landelijke Klimaatakkoord is een Shell-akkoord, het betekent iedereen laten betalen behalve grootvervuilers. De grootvervuilers met hulp van de VVD domineren dit akkoord. Zij blokkeren een rechtvaardige bijdrage van hun kant. Ons daar regionale aan verbinden met allerlei vage afspraken met mogelijk grote gevolgen gaat ons veel te ver. De provincie Groningen en gemeenten laten zich voor het karretje spannen met mooie groene beloften. Wij zijn liever kritisch op hoe we omgaan met onze grond, onze energie en onze toekomst. Wij verpatsen onze democratie en zeggenschap niet.

Veel kritiek, maar wat willen jullie dan wel?

Juist als het gaat om het klimaat barsten wij van de plannen en energie. Dat gaan we alleen maar doen met elkaar. Individualistische oplossingen lijken soms prachtig maar zetten geen zoden aan de dijk. Bovendien vergroten ze vaak de ongelijkheid tussen mensen. Daarom kiezen wij voor collectieve plannen waarbij we zeggenschap terugpakken. Dat kan door een gemeentelijke of regionaal energiebedrijf die bijvoorbeeld inzet op zonnepanelen op zoveel mogelijk daken. We kunnen de huurprijzen van huizen met een lager energielabel bevriezen zodat we corporaties dwingen te verduurzamen. Want niets doen aan schimmel, vocht en tocht maar wel de huren verhogen is asociaal en vervuilend. Wij steunen alle plannen waarbij Pekelders weer zelf gaan over betaalbare en veilige energie en komen in verzet tegen plannen waarbij we wel betalen maar niet bepalen’


Lees ook de SP-reactie op het klimaatakkoord.
Klimaatrechtvaardigheid, hoe zit dat?
Spanning over onze plannen.
De bijdrage van de SP-fractie over zonneparken. (agendapunt 12)

 

U bent hier